Jeśli pracujesz w administracji publicznej, jednostce kultury czy NGO, pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wykonujesz zawodu wysokiego zaufania społecznego. Niejednokrotnie spotykasz się też z często nieuzasadnioną krytyką albo niezrozumieniem. Jedną z głównym przyczyn tego stanu jest brak odpowiedniej komunikacji. Dlatego to od niej należy rozpocząć zmianę, która może usprawnić działania w sektorze publicznym, wpłynąć pozytywnie na jego wizerunek, a przede wszystkim podnieść jakość świadczenia usług publicznych.

Jakiego wsparcia udzielam

Szkolenia

Podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych umiejętności, a także znajomość aktualnych trendów jest podstawą naszego rozwoju. A ten wpływa na jakość naszej pracy. Ale sektor publiczny posiada wiele dodatkowych standardów. Dlatego w swoich szkoleniach uwzględniam ich specyfikę. Nie pracuję szablonowo. Moje szkolenia są dostosowane do twoich oczekiwań. Uwzględniam w nich twoje potrzeby.

Konsultacje

Być może posiadasz podstawową wiedzę z zakresu komunikacji, ale widzisz, że stosowane przez ciebie narzędzia wciąż nie przynoszą zaplanowanego efektu. Pomogę ci w odpowiedzi na pytanie, co nie funkcjonuje prawidłowo i wspólnie postaramy się naprawić tę sytuację. Podczas indywidualnej konsultacji szczegółowo omówimy wskazany przez ciebie problem.

Wybrany zakres tematyczny moich specjalizacji

Komunikacja w Social Media

jest często najkrótszą drogą dotarcia do klientów administracji publicznej. Ale uwaga – bycie social media managerem w sektorze publicznym niesie ze sobą wiele wyzwań. Specyficzne uwarunkowania i obowiązujące przepisy sprawiają, żeby aby sprawnie poruszać się w tej przestrzeni, należy mieć wiedzę na temat tego, jak robić to skutecznie i tak, żeby nie narazić swojej organizacji na negatywne konsekwencje. Między innymi takiej wiedzy dostarczam podczas swoich szkoleń.

Relacje z mediami

to nie tylko wykupienie reklamy w lokalnym tygodniku. Aby skutecznie docierać ze swoimi komunikatami do danej społeczności, współpraca urzędu z mediami powinna być stała i na najwyższym poziomie. Ale żeby być profesjonalnym, należy znać podstawy rynku mediów, umieć poruszać się wśród obowiązujących przepisów, a także nauczyć się właściwej współpracy z dziennikarzami. Skutecznie wprowadzam w to zagadnienie.

Komunikacja wewnętrzna

jest ważna, ponieważ to od niej zależy poczucie przynależności pracowników do danej jednostki sektora publicznego. A to oni są przekaźnikami najważniejszych komunikatów na zewnątrz. To pracownik administracji publicznej, sektora kultury czy NGO jest pierwszym ambasadorem miejsca, w którym pracuje. Ale czy o tym wie? Tymczasem od tego, jak ważny jest dla burmistrza, starosty czy dyrektora danej jednostki zależy to, jaki komunikat zaniesie do swojego środowiska. I między innymi od tego zależy wizerunek danej instytucji czy jej lidera.

Komunikacja kryzysowa

Kryzysy prędzej czy później dotykają każdą organizację. Nie omijają sektora publicznego. Ale chociaż przychodzą nagle, można się na nie przygotować. Dzięki procesowi właściwej komunikacji i posługiwaniu się adekwatnymi narzędziami każdy kryzys można przekuć w wartość. Umiejętność zarządzania komunikacją w kryzysie powinien posiadać każdy urzędnik, będący na pierwszej linii frontu. Nie tylko w aspekcie kontaktów z mediami.

Rzecznictwo prasowe

Rzecznik prasowy reprezentuje swoją organizację, udziela odpowiedzi na pytania mediów i kieruje biurem prasowym. Ma zatem wiele zadań, które wymagają elastyczności, dostosowywania się do zmieniających warunków, a przede wszystkim wiedzy, która ułatwi mu sprawne funkcjonowanie we współpracy z mediami. Na co szczególnie powinien zwracać uwagę rzecznik prasowy w sektorze publicznym, jakie przepisy znać i jak przekazywać informacje? Między innymi tego uczę podczas swoich szkoleń.

Komunikacja w Social Media

jest najkrótszą drogą dotarcia do klientów urzędu. Ale uwaga – masz tylko 2 sekundy, aby zainteresować swoją treścią na Facebooku i niewiele więcej w innych społecznościowych kanałach. Należy zatem zapomnieć o urzędniczym sznycie i przykuć uwagę w niestandardowy sposób. W moich szkoleniach podpowiadam między innymi to, jak może robić to urząd.

Relacje z mediami

to nie tylko wykupienie reklamy w lokalnym tygodniku. Aby skutecznie docierać ze swoimi komunikatami do danej społeczności, współpraca urzędu z mediami powinna być stała i na najwyższym poziomie. Ale żeby być profesjonalnym, należy znać podstawy rynku mediów. Skutecznie wprowadzę w te zagadnienie.

Komunikacja wewnętrzna

jest ważna, ponieważ to od niej zależy poczucie przynależności urzędników do danego urzędu, a w konsekwencji komunikaty, które są przekazywane na zewnątrz. To urzędnik jest pierwszym ambasadorem miejsca, w którym pracuje. Ale czy o tym wie? A od tego, jak ważny jest dla burmistrza, starosty czy dyrektora urzędu zależy to, jaki komunikat zaniesie do swojego środowiska.

Komunikacja kryzysowa

Kryzysy prędzej czy później dotykają każdą organizację. Nie omijają sektora publicznego. Ale chociaż przychodzą nagle, można się na nie przygotować. Dzięki procesowi właściwej komunikacji i posługiwaniu się adekwatnymi narzędziami każdy kryzys można przekuć w wartość. Umiejętność zarządzania komunikacją w kryzysie powinien posiadać każdy urzędnik, będący na pierwszej linii frontu. Nie tylko w aspekcie kontaktów z mediami.

Rzecznictwo prasowe

Rzecznik prasowy reprezentuje swoją organizację, udziela odpowiedzi na pytania mediów i kieruje biurem prasowym. Ma zatem wiele zadań, które wymagają elastyczności, dostosowywania się do zmieniających warunków, a przede wszystkim wiedzy, która ułatwi mu sprawne funkcjonowanie we współpracy z mediami. Na co szczególnie powinien zwracać uwagę rzecznik prasowy urzędu, jakie przepisy znać i jak przekazywać informacje? Między innymi to podpowiadam podczas swoich szkoleń.

Jeśli interesuje Cię któryś z powyższych obszarów i chciałbyś dowiedzieć się więcej, porozmawiajmy.